header

Köp och sälj böcker lättare än någonsin!

Created with sketchtool. Created with sketchtool.

BOOKIS TERMS AND CONDITIONS

Effective date: 25 November 2019

1. Generell informasjon

Vennligst les disse brukervilkårene for bookis.com ("Brukervilkårene") nøye før du bruker nettstedet under domenet https://bookis.com ("bookis.com").

Bookis.com drives av Enviv AS (org.nr. NO917690979MVA) med registrert adresse c/o Arne-Morten Willumsen Conrad Holmboes veg 53, 9011 Tromsø ("Tjenestetilbyder").

Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på bookis.com forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Tjenestetilbyder og deg som utleier eller leietaker.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på support@bookis.com.

1.1 Opprettelse av konto

Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på bookis.com.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Tjenestetilbyder umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

Når du registrerer deg på bookis.com vil du gi visse opplysninger om deg selv (f.eks informasjon om bøker du har lest, fødselsdato, etc.). Du plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder vil bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Tjenestetilbyder kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Tjenestetilbyder har rett til å levere meldinger til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressen, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

Tjenestetilbyder kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

1.2 Brukerinnhold

Vår tjeneste gjør at du kan skrive beskrivelse, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger som tekst, grafikk, bilder eller annet materiale (“Brukerinnhold”). Du er ansvarlig for Brukerinnholdet som overføres til Tjenestetilbyder fra din brukerkonto, og er forpliktet til å påse at Brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål.

Brukerinnhold som overføres til bookis.com gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av bookis.com. Ved å overføre Brukerinnhold til bookis.com, gir du derfor Tjenestetilbyder en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere Brukerinnholdet på ethvert nettsted tilhørende Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for Tjenestetilbyder beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til Brukerinnholdet.

Du bekrefter og garanterer at du er eier av Brukerinnholdet eller har rett til å bruke det og gi bookis.com rettigheter til å bruke det i henhold til disse Vilkårene. Du garanterer videre at publisering av Brukerinnholdet på bookis.com eller i andre distribusjonskanaler ikke krenker personvernet, bilderettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen fysisk eller juridisk person. Du plikter forøvrig å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som tilenhver tid gjelder for tjenesten.

Tjenestetilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med ditt eller andres Brukerinnhold. Tjenestetilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå Brukerinnhold og etter eget skjønn fjerne dette.

1.3 Rettigheter til Tjenestetilbyder

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, varer eller tjenester som gjøres tilgjengelig på bookis.com.

1.4 Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

1.5 Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på bookis.com umiddelbart opphøre.

1.6 Begrensning av ansvar

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på bookis.com tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

1.7 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg en påminnelse om de varene du initierte kjøp av. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Pris og tilgjengelighet på varene i vår kommunikasjon er basert på det tidspunktet du la interagerte med varene. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under tidsavgrensede kampanjer. Varene kan også bli utsolgt.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

1.8 Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på bookis.com. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på bookis.com 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på bookis.com godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

1.9 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

2. Kjøpsvilkår

Denne avtalen består av to deler:

 • 2.1 Kjøp av nye eller brukte varer direkte fra Bookis
 • 2.2 Kjøp av nye eller brukte varer via Markedsplassen

Det gjelder spesifikke salgsbetingelser basert på hvem som er tilbyder (selger) av varene; herunder hvorvidt varene tilbys av en privatperson eller tilbys direkte av Bookis.com.

2.1 Kjøp av nye eller brukte varer direkte fra Bookis

2.1.1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Bookis.com til forbrukere.

Selger er: Enviv AS (Bookis), og blir i det følgende benevnt vi, oss, vår, Selger og tilsvarende.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Bookis.com er: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.bookis.com

På Bookis.com kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Bookis ”Selger”. For å foreta kjøp på Bookis.com må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. Når du kjøper en vare eller tjeneste fra en Partner via Bookis.com er det Partneren du inngår avtale med. Da vil Partnerens egne generelle salgsbetingelser gjelde i stedet for Bookis sine med mindre forbrukerkjøpsloven bestemmer noe annet. Betalingen skjer via Bookis.com uansett om du handler av en annen Partner, enn Bookis.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard.

Bookis.com vil ta betalt for varer med mva., etter varens gjeldende mva. satser.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

2.1.2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Vi er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom Varen er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Vi tar ikke ansvar for at varer eventuelt er utsolgt.

Vi vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Dersom bestillingen inneholder varer med ulik leveringstid vil vi sende varer etter hvert som de blir tilgjengelig på vårt lager. Når varer blir sendt, vil vi sende en sendingsbekreftelse for hver forsendelse. Din kvittering vil bli levert til deg ved at de blir lastet opp på ”Min Side" og sendt til deg på e-post som oppgitt ved bestilling, på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.

2.1.3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra Bookis.com ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring, oftest som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer. Vi tar forbehold om at det kan gjennomføres prisendringer helt frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan vi ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

2.1.4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp med de til enhver tid gjeldende betalingsmåter.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Betalingstjenester leveres av Stripe Payments UK Limited ("Stripe") og Vipps AS ("Vipps").

Betalingstjenester levert av Stripe er underlagt Stripe Connected Account Agreement som inkluderer Stripe Terms of Service(samlet "Stripe Services Agreement"). Ved å godta denne avtalen eller fortsette å operere som kontoinnehaver på Bookis, godtar du å være bundet av Stripe Services-avtalen, da det samme kan endres av Stripe fra tid til annen. Som en betingelse for Bookis som muliggjør betalingstjenester via Stripe, godtar du å gi Bookis nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og din virksomhet, og du autoriserer Bookis for å dele det og transaksjonsinformasjon relatert til bruken din av betalingstjenester levert av Stripe.

Betalingstjenester levert av Vipps er underlagt Vipps til enhver tid gjeldende tjenestevilkår.

2.1.5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Bookis.com må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes virkedager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom leveringen av varer blir forsinket, vil Bookis gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om Varen(ene) er utsolgt.

Levering av varene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Vi har ansvar for varer inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått varene i din besittelse.

2.1.5 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (Angrefrist).

Ta kontakt med oss og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må Varen være tilbakelevert til oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle varer skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Varene skal leveres tilbake til den adresse som er oppgitt i vår angrerettsveiledning. Du er ansvarlig for at varene returneres tilbake til oss. Varene sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Vennligst ta vare på din kvittering ved bestilling av returfrakt.

Ved mottak av retur er vi forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at vi har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til oss.

Etterbetalingen kommer til å skje til deg gjennom den betalingsmåte du brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmåte.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:

 • CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske Varen er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av varer i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Da får kunden tydelig beskjed om at angreretten ikke gjelder.

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. Vennligst les våre mer detaljerte opplysninger om angrefristen som ligger i en egen link på våre hjelpesider.

2.1.7 Forsinkelse av leveransen

Dersom vi ikke leverer varer, eller leverer den/de for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra oss.

Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for vår regning. Som hovedregel har vi ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

2.1.8 Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt varene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om varene er blitt skadet under transporten, eller om varene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen (Reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved varene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.

Du vil få bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen. Den vil komme på e-post til den e-postadressen du har registrert inne på dine kontosider "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

 • Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Under visse forutsetninger kreve prisavslag
 • Under visse forutsetninger kreve erstatning
 • Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å nekte en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klager etterlever Selgeren retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget.

Garanti for varer dekker kun originale produksjonsfeil som er feil i henhold til relevant forbrukerlovgivning, ikke feil som oppstår under eller etter en forandring av varens funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering og konfigurering av Varen. Kundens kvittering gjelder som garantibevis.

Vi står for kostnad ved returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

2.1.9 Salgspant

Vi har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

2.1.10 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Bookis.com, er ansvarlig for betaling av de ytelser Bookis.com, eller Bookis.com sine samarbeidspartnere, leverer i henhold til vilkårene. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Bookis.com sin side.

2.1.11 Ekstraordinære forhold

Vi er ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

2.1.12 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

2.1.13 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

2.1.14 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Bookis.com følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

2.2 Kjøp av nye eller brukte varer via Markedsplassen

2.2.1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Bookis.com til forbrukere.

Selger er: Bookis (Enviv AS) på vegne av sine kommittenter (”Samarbeidspartnere”), som ofte er referert til som ”Partner/Partnere”.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du/deg” (og tilsvarende benyttes betegnelser som ”din” eller ”ditt”).

Bookis.com er: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.bookis.com

På Bookis.com kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Bookis, og/eller av andre Partnere («Samarbeidspartnere»). Fellesbetegnelse for Bookis og for Partnere er ”Selger”. For å utføre kjøp på Bookis.com må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år, kan du bare handle hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard.

Bookis.com vil ta betalt for varer med mva., etter varens gjeldende mva. satser.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

2.2.2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss eller av våre Partnere i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Selgere på Bookis.com er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved betaling, se også punkt 3 nedenfor.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom Varen er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette direkte av Selger. Selger av Varen tar ikke ansvar for at varer eventuelt er utsolgt.

Bookis.com vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Det vil komme en sendingsbekreftelse for forsendelsen når den blir sendt. Dine kvitteringer vil bli sendt til deg per e-post.

2.2.3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra Bookis.com ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

2.2.4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med de til enhver tid gjeldende betalingsmåter.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Alle betalingstjenester for deg på Bookis er levert av Stripe og er underlagt Stripe Connected Account Agreement som inkluderer Stripe Terms of Service (samlet "Stripe Services Agreement"). Ved å godta denne avtalen eller fortsette å operere som kontoinnehaver på Bookis, godtar du å være bundet av Stripe Services-avtalen, da det samme kan endres av Stripe fra tid til annen. Som en betingelse for Bookis som muliggjør betalingstjenester via Stripe, godtar du å gi Bookis nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og din virksomhet, og du autoriserer Bookis for å dele det og transaksjonsinformasjon relatert til bruken din av betalingstjenester levert av Stripe.

2.2.5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Bookis.com må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selgere på Bookis.com forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Bookis og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Bookis.com ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil Bookis og/eller Partnere gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om Varen(ene) er utsolgt.

Levering av varene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Bookis og/eller Partnere har ansvar for varene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått varene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

2.2.6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

Ta kontakt med den Selger du har kjøpt varene fra og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må Varen være tilbakelevert til riktig Selger av Varen i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle varer skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Varene skal leveres tilbake til den Selger som er oppgitt i sendingsbekreftelsen som inneholdt varen. Hvis du har handlet fra en annen Selger enn Bookis, og varen blir sendt til Bookis ved en feiltakelse, kan det føre til ekstra behandlingsdager. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. Varen sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med vilkårene til Selgeren.

Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmåte kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmåte.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:

CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske Varen er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av varer i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Da får kunden tydelig beskjed om at angreretten ikke gjelder.

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. Vennligst les våre mer detaljerte opplysninger om angrefristen som ligger i en egen link på våre sider.

2.2.7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

2.2.8 Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt varene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om varene er blitt skadet under transporten, eller om varene ellers har feil eller mangler annet enn hva som eventuelt er oppgitt av varens tilstand.

Hvis det oppdages uopplyst feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved varene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig.

For varer hvor Bookis er selger vil du få bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på mail til den mailadressen du har registrert inne på kontosiden "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen.

Hvis Varen er fra en annen Selger enn Bookis, skal du kontakte den aktuelle Selgeren via Meldingsfunksjonen på ”Min side”. Selgeren av Varen vil deretter gi deg den informasjonen som trengs for å gjennomføre reklamasjonen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

 • Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Under visse forutsetninger kreve prisavslag
 • Under visse forutsetninger kreve erstatning
 • Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å nekte en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klager etterlever Selgeren retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget.

Garanti for varer dekker kun originale produksjonsfeil som er feil i henhold til relevant forbrukerlovgivning, ikke feil som oppstår under eller etter en forandring av varens funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering og konfigurering av Varen. Din kvittering gjelder som garantibevis.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

2.2.9 Salgspant

Bookis har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

2.2.10 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Bookis.com, er ansvarlig for betaling av de ytelser Bookis.com, eller Bookis.com sine samarbeidspartnere, leverer i henhold til vilkårene. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Bookis.com sin side.

2.2.11 Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.

2.2.12 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

2.2.13 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

2.2.14 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Bookis.com følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

3. Vilkår for tilbydere

3.1 Generelt

Betingelsene gjelder for salg av varer på Bookis.com til forbrukere.

Selger er: Privatperson eller næringsdrivende (”Bokselger”), og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg” (og tilsvarende benyttes betegnelser som ”din” eller ”ditt”).

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”Sluttkunde”.

Bookis.com er: En selger av bøker på kommisjonsbasis (”Bookis”), og innfrir bestilling på vegne av Sluttkunde til deg. Bookis tilbyr bøker til salgs på vegne av mange ulike selgere, herunder: Bokhandlere, bruktbokhandlere og privatpersoner.

For å selge på Bookis.com må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. Når du selger en vare via Bookis.com er det Bookis du inngår avtale med. Da vil Bookis egne generelle salgsbetingelser gjelde i stedet for dine med mindre forbrukerkjøpsloven bestemmer noe annet. Betaling og utbetaling skjer via Bookis.com.

Denne Avtale regulerer rettigheter og plikter mellom deg og Bookis.

Er du under 18 år, kan du ikke selge på Bookis.com. Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen på dine vegne.

Bookis leverer kun til fastlands-Norge og Svalbard.

Bookis.com vil ta betalt for varer med mva., etter varens gjeldende mva. satser.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

3.2 Bestillings- og avtaleprosess

Bookis skal formidle bestilling på vegne av Sluttkunde til deg via e-post og via ”Min side”, eller mobilapplikasjon.

Du er bundet av en bestilling når den er godtatt på ”Min side”, og et hentetidspunkt er bekreftet med referansekode fra leveringstjenesten.

Dersom varer ikke lenger er tilgjengelig skal Sluttkunde varsles om dette ved at forespørselen ”Avslås”, med en påheftet beskjed til Sluttkunde i vår meldingstjeneste fra ”Min side”.

3.3 Vareutvalg

Det er kun lov å selge bøker gjennom Bookis. Eiendomretten til disse bøkene skal være avklart i forkant av annonseringen.

Det er ikke lov å tilby bøker merket som “Leseeksemplar” til salg gjennom Bookis.

Du påser at varene holder kvaliteten som er oppgitt i henhold til ”Tilstand” og eventuelle utfyllende kommentarer om Tilstanden på Bookis.

Dersom varene du selger ikke samsvarer med opplysningene gitt i produktbeskrivelsen, eller ikke følger retningslinjene i henhold til denne avtalen, skal Bookis holdes skadesløs for eventuelle krav eller lignende som måtte oppstå som følge av slik misinformasjon.

3.4 Priser

Varenes "Utsalgspris" fastsettes av deg, basert på gjeldende markedspriser eller annen verdivurdering. Du er bundet av den prisen som er opplyst til Sluttkunde ved utsjekk.

Prisen Sluttkunde skal betale for levering av varer ("Fraktpris"), fastsettes av Bookis.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra Bookis.com ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

3.5 Betaling og utbetaling

Sluttkunde betaler for din vare ved bruk av Bookis til enhver tid tilgjengelige betalingsmåter.

Bookis utbetaler "Oppgjør" for innfridde bestillinger til din oppgitte bankkonto for utbetaling når varen som sendes merkes om levert av enten vår logistikkpartner eller kjøper. Du plikter å holde din utbetalingskonto oppdatert på ”Min side”. Dersom slik utbetalingskonto ikke er oppgitt vil ditt oppgjør bli utbetalt på etterskudd, når utbetalingskonto blir oppgitt.

Utbetaling skjer via Stripe Payments, og det vil kunne ta 2-3 virkedager før oppgjørsbeløpet er tilgjengelig på din utbetalingskonto.

Bookis skal utstede faktura til deg for sin provisjon knyttet til transaksjonene. Alle lovpålagte bilag for transaksjonen vil teknisk produseres og leveres av Bookis til Sluttkunde og deg.

Vi utsteder også spesifisert kvittering til sluttkunde for hver bestilling.

Alle betalingstjenester for deg på Bookis er levert av Stripe og er underlagt Stripe Connected Account Agreement som inkluderer Stripe Terms of Service (samlet "Stripe Services Agreement"). Ved å godta denne avtalen eller fortsette å operere som kontoinnehaver på Bookis, godtar du å være bundet av Stripe Services-avtalen, da det samme kan endres av Stripe fra tid til annen. Som en betingelse for Bookis som muliggjør betalingstjenester via Stripe, godtar du å gi Bookis nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og din virksomhet, og du autoriserer Bookis for å dele det og transaksjonsinformasjon relatert til bruken din av betalingstjenester levert av Stripe.

3.6 Levering

Når bestilling er bekreftet skal du pakke og sende vare til Sluttkunde snarest mulig, og senest innen 7 dager.

Dersom du hindres fra å oppfylle kjøpet i rett tid, skal Sluttkunde gis snarlig melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle bestilling. Får Sluttkunde ikke slik melding innen rimelig tid etter at du fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan Sluttkunde kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

3.7 Angrerett

Angrerettloven gir Sluttkunde rett til å angre sitt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at Sluttkunde senest innen 14 dager etter at han/hun mottar leveransen gir deg eller Bookis melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må Varen være tilbakelevert til deg i tilnærmet samme mengde og stand som den ble utstedt. Dersom Sluttkunde bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan du trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle varer skal leveres tilbake til deg innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Sluttkunde har risikoen for transporten av varen tilbake til deg.

Du er forpliktet til å betale tilbake til Bookis det du har fått betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis Sluttkunde uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av Sluttkunde.

I slik tilfelle skal Bookis kontaktes gjennom våre hjelpesider, for å yte bistand ved tilbakebetaling.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at du har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at du har mottatt returen fra Sluttkunde, eller dokumentasjon fra Sluttkunde for at Sluttkunde har sendt returen tilbake til deg. Varen skal sendes tilbake til deg i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til deg i samsvar med vilkårene på Bookis. Etterbetalingen kommer til å skje til Sluttkunde gjennom den betalingsmåte kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmåte.

3.8 Reklamasjon og garanti

Ved reklamasjon fra Sluttkunde på vare eller ved mangelfull levering til Sluttkunde vil et eventuelt økonomisk ansvar tillegges deg.

Du er ansvarlig for å håndtere retur og henvendelser i forhold til Sluttkundes angrerett.

3.9 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

3.10 Force majeure

Er du forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er du fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

3.11 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Bookis.com følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

4. Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Enviv AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om varer, herunder bl.a. omtale av varene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Bookis.